1,5 MW varmepumpe til grundvandssænkning

For Høje Taastrup Fjernvarme har EuRefa, som totalentreprenør, opført et varmepumpeanlæg (1,5 MW).
Som energikilde til varmepumpen bruges grundvand, der i forbindelse med lokal grundvandssænkning i området, pumpes frem til varmecentralen ved Mølleholmen hvor varmepumpen er placeret.
Varmepumpen sænker grundvandstemperaturen 6°C inden det afkølede grundvand pumpes ud i Mølleåen.
På den varme side af varmepumpen hæves fjernvarmvand fra 43° til 60°.
Anlægget har ved test vist en COP-Line på 4,0.

Continue Reading

2 stk. 1 MW ammoniak varmepumper til fjernvarme

I forbindelse med bortskaffelse af overskudsvarme fra komfortkøling, har kunden ønsket være at få varmen distribueret ud på det lokale fjernvarmenet i stedet for blot at fjerne varmen via tørkølere.

Varmpumperne skal nedkøle komfortvand fra 15° C til 5° C og på den varme side levere 72° C varmt vand ud til fjernvarmenettet.

Continue Reading

300 kW specialbygget NH3 chiller

300 kW NH3 specialbygget chiller til -6°C isvandskøling

EuRefa har leveret 300 kW specialbygget NH3 køleanlæg med tilhørende installation.
Anlægget består blandt andet af:

 • Et 300 kW GEA Grasso NH3 køleanlæg, opbygget med to skruekompressorer for at sikre driftssikkerhed på anlægget.
 • Buffertank, pumper, ventiler og rørsystem i rustfrit stål.
 • Isolering af alle rør med PUR skum afsluttet med aluminiums kapper.
 • Opgradering af NH3 sikkerhedsudstyr til kølecentralen.
 • Indbygning af specialfilter på køletårnsvandet til kondensatorsiden

Continue Reading

1 MW NH3 chiller til komfortkøling

1 MW NH3 chiller til komfortkøling

Indbringning af 1 MW NH3 chiller til videnskabscenter på Sjælland. 
køleanlægget skal i samspil med de øvrige tekniske installationer, sørge for et optimalt indeklima i hele bygningen.
Til at bortlede varme fra køleanlæggets kondensatorside, er leveret to tørkølere med lavt lydniveau.
For at reducere lydeffekten fra køleanlægget, er kompressoren drevet af en IP 55 kapslet elmotor, og hele anlægget er indbygget i et fabriksmonteret kabinet.

Continue Reading

710 kW NH3 chillere til en større virksomhed på Sjælland

For at sikre en stabil fremløbstemperatur i spidsbelastet perioder, og samtidig sikre back-up mulighed på anlægssiden, har EuRefa leveret 3 stk. luftkølet 710 kW NH3 chiller til en større virksomhed på Sjælland.

Anlægget er indkoblet på eksisterende kølevandssystem, som nedkøles af flere køleanlæg.

Continue Reading

2 stk. 500 kW ammoniak chillere til opgradering af kølecentral.

EuRefa har i foråret 2015 leveret 2 stk. 500 kW GEA BluAstrum NH3 chiller ifm. opgradering af en eksisterende kølecentral.

NH3 køleanlæggene erstatter et ældre industrielt køleanlæg, samt bidrager til udvidelse af den samlede kapacitet på kølecentralen.

Det eksisterende køleanlæg blev udskiftet, idet kunden observerede faldende EER (Energy Efficiency Ratio), og stigende vedligeholdelsesomkostninger.

God EER og minimale vedligeholdelsesomkostninger er kendetegn ved GEA BluAstrum Chiller. Kunden kan derfor se frem til store besparelser i forhold
til omkostningerne ved det tidligere installerede fabrikat.

Continue Reading

2 stk. 1 MW ammoniak chillere til udvidelse af kølecentral

2 stk. 1 MW ammoniak chillere til udvidelse af kølecentral

Til udvidelse af eksisterende kølecentral i 2015, leverer EuRefa 2 stk. 1 MW GEA BluAstrum NH3 chiller.

NH3 køleanlæggene erstatter flere HFC køleanlæg, samt bidrager til en udvidelse af den samlede kapacitet på kølecentralen.

En TCO beregning (Total Cost of Ownership) over 15 år, gjorde at valget af køleanlæg faldt på GEA BluAstrum chiller.

TCO beregningen på GEA BluAstrum Chiller, viste en markant besparelse i forhold til et andet kendt industrielt produkt på markedet.

Continue Reading

Haldor Topsøe’s nye katalysatorfabrik P6 i Frederikssund

Haldor Topsøe’s nye katalysatorfabrik P6 i Frederikssund

EuRefa har i vinteren/foråret 2014 leveret køleanlæg og køletårne til Haldor Topsøe’s nye katalysatorfabrik P6 i Frederikssund.

Anlægget består blandt andet af:

 • Et 2,6 MW GEA Polacel køletårn til frikøling af 40/27° kølesystem.
 • Et 700 kW GEA Grasso ammoniakkøleanlæg med tilhørende 800 kW GEA Polacel køletårn.
 • 10 m2 buffertank, pumpe og rørsystem i rustfrit stål.
 • 600 kW GEA EcoFlex frikøleveksler
 • Isolering med Armaflex afsluttet med aluminiums kapper.
 • To Guldager vandbehandlingsanlæg for køletårne.

I hele tilbudsforløbet har energioptimering været i fokus, hvilket har medført en løsning med lave Delta T, lave trykfald, samt optimering af virkningsgrader på elmotorer.

En miljørigtig løsning med lave vedligeholdelsesomkostninger på GEA kølekompressoren og forbrugsstoffer til Guldager vandbehandlingsanlæg var ligeledes værdier der vægtede højt i udvælgelsen af løsningen/produkter.

Et fælles værdigrundlag om bæredygtige og innovative løsninger har været en perfekt udgangsposition for samarbejdet med Haldor Topsøe.

Det er en fornøjelse at medvirke i et projekt, hvor intet er overladt til tilfældigheder og alle indgår i positivt samspil om at opnå det bedste.

Continue Reading

Administration

EuRefa ApS
Vævergangen 22D
2690 Karlslunde

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

Region øst

EuRefa ApS
Vævergangen 22D
2690 Karlslunde

Cvr. nr. 33 78 27 13
Sydbank 6821 1020828

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

Region nord

EuRefa Nord ApS
Buderupholmvej 5
9530 Støvring

Cvr. nr. 25 29 71 80
Sydbank 6818 1092872

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

 • Dansk