Author Archive

1,5 MW varmepumpe til grundvandssænkning

For Høje Taastrup Fjernvarme har EuRefa, som totalentreprenør, opført et varmepumpeanlæg (1,5 MW).
Som energikilde til varmepumpen bruges grundvand, der i forbindelse med lokal grundvandssænkning i området, pumpes frem til varmecentralen ved Mølleholmen hvor varmepumpen er placeret.
Varmepumpen sænker grundvandstemperaturen 6°C inden det afkølede grundvand pumpes ud i Mølleåen.
På den varme side af varmepumpen hæves fjernvarmvand fra 43° til 60°.
Anlægget har ved test vist en COP-Line på 4,0.

Continue Reading

HFO køleanlæg

HFO køleanlæg

Den 01. juli 2017 trådte den nye danske F-gas bekendtgørelse i kraft, således at det nu er tilladt at opstille køleanlæg med HFO kølemidler (GWP-100 under 5) og ubegrænset fyldning.

EuRefa har i den anledning indgået en samhandelsaftale med SMARDT gruppen, som leverer højeffektive HFO chillere af meget høj kvalitet.

SMARDT gruppen har på verdensplan leveret over 5000 chillere med Danfoss Turbocor kompressorer.

HFO Chillere med Turbocor kompressorer kan være et alternativ til HFC, HC og NH3 køleanlæg fra 200 kW og op. SMARDT chillere leveres med kølemidlet (R1234ze), Danfoss Turbocor kompressorer og fås i ydelser op til 3,2 MW (vandkølet fra køletårn)

Kompressorerne er oliefrie, har et lavt støj- og vibrations niveau og anlæggene er næsten vedligeholdelsesfrie, så serviceomkostningerne til denne type anlæg er minimale.

Da der på mange af anlæggene anvendes flere kompressorer, er der en høj grad af driftssikkerhed.

SMARDT chillers høje virkningsgrad tilvejebringes bl.a. ved:

 • Ingen olie i fordamperen
 • Oversvømmet fordamper (lav overhedning)
 • Flere kompressorer på hver unit som alle er med frekvensomformer
 • Economizer for optimeret fordamper kapacitet

SMARDT Brochure Link

SMARDT Katalog Link

SMARDT luftkølet HFO chiller Link

SMARDT vandkølet HFO chiller Link

Continue Reading

2 stk. 1 MW ammoniak varmepumper til fjernvarme

I forbindelse med bortskaffelse af overskudsvarme fra komfortkøling, har kunden ønsket være at få varmen distribueret ud på det lokale fjernvarmenet i stedet for blot at fjerne varmen via tørkølere.

Varmpumperne skal nedkøle komfortvand fra 15° C til 5° C og på den varme side levere 72° C varmt vand ud til fjernvarmenettet.

Continue Reading

300 kW specialbygget NH3 chiller

300 kW NH3 specialbygget chiller til -6°C isvandskøling

EuRefa har leveret 300 kW specialbygget NH3 køleanlæg med tilhørende installation.
Anlægget består blandt andet af:

 • Et 300 kW GEA Grasso NH3 køleanlæg, opbygget med to skruekompressorer for at sikre driftssikkerhed på anlægget.
 • Buffertank, pumper, ventiler og rørsystem i rustfrit stål.
 • Isolering af alle rør med PUR skum afsluttet med aluminiums kapper.
 • Opgradering af NH3 sikkerhedsudstyr til kølecentralen.
 • Indbygning af specialfilter på køletårnsvandet til kondensatorsiden

Continue Reading

1 MW NH3 chiller til komfortkøling

1 MW NH3 chiller til komfortkøling

Indbringning af 1 MW NH3 chiller til videnskabscenter på Sjælland. 
køleanlægget skal i samspil med de øvrige tekniske installationer, sørge for et optimalt indeklima i hele bygningen.
Til at bortlede varme fra køleanlæggets kondensatorside, er leveret to tørkølere med lavt lydniveau.
For at reducere lydeffekten fra køleanlægget, er kompressoren drevet af en IP 55 kapslet elmotor, og hele anlægget er indbygget i et fabriksmonteret kabinet.

Continue Reading

chillere

Ammoniak NH3 køleanlæg

Ammoniak NH3 køleanlæg

Ved nyanskaffelse af køleanlæg er det muligt at gøre et klimavenligt valg.

Ammoniak er et naturligt kølemiddel, så vil I i den ”grønne” retning, så kan NH3 være et godt valg.

Ammoniak har 0 i værdi for GWP (Global Warming Potential) og ODP (Ozone Depletion Potiential).

Endvidere er NH3 kendt for at være et af de mest effektive kølemidler, som kan medvirke til en god EER (Energy Efficiency Ratio – forholdet mellem den kapacitet du får og den mængde strøm du bruger).

Anlæg der basere sig på klimavenlige teknologier, er ofte mere energiøkonomiske end de traditionelle med HFC som kølemiddel. Imidlertid er anskaffelsesudgiften ofte noget højere, men prisforskellen tjener sig hjem på grund af den meget bedre EER.

EuRefa forhandler produkter fra GEA Grasso og Sabroe, der er blandt de største og bedste producenter af ammoniak køleanlæg i verden.

EuRefa er således leveringsdygtige i komplette chilleranlæg, reservedele eller øvrige komponenter, som indgår i GEA Grasso eller Sabroe NH3 anlæg.

Flere af vores medarbejdere har, forud for deres ansættelse i EuRefa, mere end 15 års erfaring fra beskæftigelse hos Sabroe og GEA, hvorfor kendskabet til disse anlæg er meget indgående. Vores kvalifikationer betyder ofte, at vi på allerede eksisterende anlæg kan sikre en både bedre og billigere drift. Vi kalder konceptet ”EuRefa-service-optimizer”

EuRefa tilbyder ammoniak køleanlæg i alle størrelser – lige fra det største industrikøleanlæg på flere 1000 kW til det mindre produktionskøleanlæg på 20 kW.

EuRefa tilbyder endvidere service, lovpligtige eftersyn, timetalsrenovering, hovedrenoveringer, opmåling af lejeslør ect.

Alle vores serviceteknikere har D-certifikat, hvilket betyder, at de er uddannede til at arbejde med alle arter af kølemidler og med ubegrænsede fyldningsstørrelse.

Uanset om du står overfor et kommende projekt, skal medvirke til udformning af udbud, har problemer med nuværende anlæg, eller blot vil høre lidt om vores erfaringer, så er du meget velkommen at kontakte os.

Continue Reading

HFC og HC (propan-R290) chillere

HFC og HC (propan-R290) chillere

EuRefa anvender Europas bedste producenter af HFC og HC (propan- R290) chillere.

Gennem grundig erfaring i forhold til de gældende regler i Danmark og stigende krav fra miljøbeviste kunder, har EuRefa udvalgt producenter der fremstiller HFC chillere med flere separate kredse, for at imødekomme kravene til bl.a. 10 kg reglen. Disse HFC produkter leveres med kapaciteter op til ca. 350 kW som luftkølede chillere.

Ønskes der en løsning med et ”grønt” kølemiddel er producenterne også leveringsdygtige i HC (Propan- R290) chillere af højeste kvalitet.

Continue Reading

CO2 køleanlæg og andre produkter

CO2 køleanlæg og andre produkter

 • Køle- fryserum
 • Split køleanlæg og varmepumper
 • ATES (Aquifer Thermal Energy Storage)
 • Industrielle ismaskiner
 • CO2 chillers
 • CO2 køleanlæg for køl, frys, klima og serverrum

Kontakt os for yderligere informationer.

Continue Reading

Administration

EuRefa ApS
Vævergangen 22D
2690 Karlslunde

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

Region øst

EuRefa ApS
Vævergangen 22D
2690 Karlslunde

Cvr. nr. 33 78 27 13
Sydbank 6821 1020828

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

Region nord

EuRefa Nord ApS
Buderupholmvej 5
9530 Støvring

Cvr. nr. 25 29 71 80
Sydbank 6818 1092872

70 20 30 93
kontakt@eurefa.dk

 • Dansk